Organisasjon masse folk redigert

Organisasjon og Strategi

Level² har over 20 års erfaring med strategiske realiseringsprosesser. Vi hjelper din bedrift til å gjøre om strategien til en taktisk og operasjonell plan som eies av alle i organisasjonen.

Hva vi gjør, hvordan og hvorfor

Hva vi gjør

Level² tilrettelegger og sikrer en grundig gjennomarbeidet handlingsplan, med en tydelig økonomisk avklaring og nær oppfølging med ledelse og medarbeidere. Våre metoder sørger for en effektiv og involverende implementering samtidig som relasjonene i organisasjonen styrkes. Vi tilpasser prosessene til nettopp din organisasjon.

Hvordan

Level² er spesialister innen fasilitering og prosessledelse ved bruk av storgruppemetodikk (Large Group Interventions). Metodene involverer hele organisasjonen og mobiliserer handlingskraft hos grupper og individer, spesielt omkring tema med høy kompleksitet. Metodene vekker og ivaretar engasjement, kreativitet og innovasjon. De skaper effektiv kommunikasjon og kunnskapsoverføring som gir økt beslutningskvalitet.

Hvorfor

Arbeidslivet blir stadig mer komplekst, spesialisert og stadig mer gjensidig avhengig. Det krever mer koordinering på tvers av roller, fag, systemer for å løse felles utfordringer. Derfor er det viktig å se på kvaliteten på relasjonene i arbeidsprosessene. De må være preget av gjensidig respekt, sjenerøs kunnskapsdeling, og en villighet til løse problemer sammen. Samtlige av våre prosesser og metoder sikrer at nettopp dette skjer.


Organisasjon ring redigert

Implementering

Våre prosesser:

Vi tilpasser utviklingsprosessene til din organisasjon.

Et utvalg av noen av våre metoder:

Forberedelser og Analyser med hele organisasjonen: Organisasjons Skanning, Anerkjennende Undersøkelser, Open Space, Arbeidsprosess kartlegging med Relasjonell Koordinering, Visjonsarbeid og Scenarios, Dilemmahåndtering og Problemløsning med Reflekterende Team.

2-3 dagers arbeidskonferanser med WORK-OUT og Real-Time Strategic Change

Åpne beslutningsprosesser og strukturert Organisasjonslæring


Som leder har man oversikt, men ikke innsikt i alt. De som sitter med innsikt slipper for skjelden til ....... så sitter du der i "oversikten" og fatter beslutninger uten innsikt. I endringsfaser er det ekstra viktig å ha tett dialog mellom innsikt og oversikt. De som sitter i ”innsikten” må med i dialogen og få eierskap til løsningene. Mennesker som har fått være med å skissere løsningene, har ofte aksept for endringer.

Kristin Skogen Lund

Ønsker du å bli bedre kjent med oss?

Fyll inn skjemaet, så oppnår vi kontakt og blir bedre kjent med hverandre.

Takk for at du tok kontakt. Vi ser frem til å bli bedre kjent med deg og din organisasjon.