Lederutvikling header redigert 2

Lederutvikling

I Level² tror vi på at vi lærer gjennom å gjøre, ikke ved å høre. Vårt teoretiske fundament er aksjonslæring, det vil si at vi satser på workshops, samarbeid og egeninnsats. Fancy forelesninger skaper ikke grunnleggende endring, ei heller prat om teorier eller seminarer hvor eksperter snakker til oss.

Om Level² Lederutvikling


Hva vi gjør

Level² arbeider med utgangspunkt i prosessledelse og aksjonslæring. Vi jobber alltid med konkrete virksomhetskritiske områder under treningen. Ledere løser problemer samtidig som de utvikler seg.

Hvordan

Level² bidrar med samtalemetoder, teoretiske prinsipper og prosessforståelse. Prosessene utformer vi sammen med din organisasjon, og metodene vi lærer bort er grunnet i vitenskapelig organisasjonsteori, faglig litteratur og mangeårig erfaring.

Mye av dette finner du igjen i vår egenutviklede virtuelle treningssimulator, hvor du gjennom opplevelsesbasert trening kan trene uavhengig av tid og sted.

Hvorfor


En god leder er en hjelper, de skaper trygge arenaer for samhandling. Ledere må ha full tillit til sine medarbeidere for å motivere de til å ta ansvar sammen, og ansvarliggjøre dem i valgene de gjør. På denne måten gjør lederen det mulig for medarbeidere å bruke sin kunnskap og kompetanse til det beste for organisasjonen.

Under pandemien har verdien av lederskap blitt mer synlig. Behovet for lederskap for å inspirere, veilede og oppmuntre er avgjørende for folks fremtidige helse og motstandskraften i organisasjonene våre.

Lederutvikling stor

Implementering


Vår prosess kan omfatte:

  • Ledergruppetrening
  • Individuell ledertrening

- Vi samarbeider med deg for å skape prosesser tilpasset organisasjonen. Prosessenes varighet, innhold og utvikling avhenger av hva organisasjonen, teamet eller du som leder har behov for.

Ledergruppetrening

Når Level² jobber med ledergrupper, tar vi utgangspunkt i strategien til virksomheten. Sammen gjør vi grundige analyser i forkant av prosesser. Vi fokuserer på organisasjonens overordnede mål, struktur og kultur, samt dens relasjonelle kapasitet. Hvor gode er folk til å jobbe godt sammen? Finnes tillit i alle ledd?

Individuell ledertrening

Level² jobber med konkrete virksomhetskritiske elementer når vi trener ledere. Prosessene vi utvikler sammen løser problemer, samtidig som de lar ledere utvikle seg individuelt.

“Som leder kan jeg ikke vite svaret alene, min jobb er å få informasjon fra mine kollegaer på en bærekraftig måte.“

Edgar Schein

Ta kontakt med oss for å bli bedre kjent, du med oss og vi med deg og din organisasjon.

Ønsker du å bli bedre kjent med oss?

Fyll inn skjemaet, så oppnår vi kontakt og blir bedre kjent med hverandre.

Takk for at du tok kontakt. Vi ser frem til å bli bedre kjent med deg og din organisasjon.