Konflikter

Level² har over 20 års erfaring med konflikthåndtering. Vi bidrar med rådgivning og prosesser med utgangspunkt i lovverket og anerkjente metoder for å skape endringer i fastlåste og hemmende konflikter.

Hva vi gjør, hvordan og hvorfor

Hva vi gjør

Level² sikrer en grundig gjennomgang av hva konflikten handler om. Vår erfaring er at konflikter handler om noe annet enn bare personlige motsetninger. Det som fremstår som personkonflikter viser seg ofte å være grunnet i verdikonflikter, fagkonflikter, ressurskonflikter, for å nevne noen. Våre metoder sørger for en effektiv og involverende prosess med arbeidsgiver, hvor vi deretter involverer partene i konflikten. Vi tilpasser prosessene til konfliktene i din organisasjon.

Hvordan

Level² er spesialister innen gruppeanalyser og prosessledelse. Vi gjør en grundig analyse og vurdering av konfliktens innhold, og hva som er den mest hensiktsmessige prosessen for den aktuelle konflikten. Metodene involverer de som er en del av konflikten. Det kan være partene i konflikten samt de som blir berørt av den. Metodene vekker og ivaretar engasjement, psykologisk trygghet og tar utgangspunkt i relevant lovverk.

Hvorfor

Arbeidslivet blir stadig mer komplekst, spesialisert og stadig mer gjensidig avhengig. Det krever mer koordinering på tvers av roller, fag, systemer for å løse felles utfordringer. Dette innebærer risiko for at konflikter oppstår. Og når konflikter oppstår blir de ofte håndtert som personkonflikter, som i mange tilfeller viser seg å være innfallsvinkel, hvor en da tar tak i symptomet og opplever at en «kjører seg fast», og ender opp som personalsak. Derfor er det viktig å gjøre en grundig analyse av konflikten, slik at en kan velge hensiktsmessige prosesser som bidrar til å skape nye relasjoner som er preget av gjensidig respekt, sjenerøs kunnskapsdeling, og en villighet til løse problemer sammen. Samtlige av våre prosesser og metoder sikrer at nettopp dette skjer.

Ønsker du å bli bedre kjent med oss?

Fyll inn skjemaet, så oppnår vi kontakt og blir bedre kjent med hverandre.

Takk for at du tok kontakt. Vi ser frem til å bli bedre kjent med deg og din organisasjon.