Teamutvikling header redigert 2

Gruppe og teamutvikling

Noen virksomheter og grupper er effektive og lønnsomme, mens andre er langt unna å oppnå sitt fulle potensial. Ofte kan det være lett å skylde på ledelsen, men virkeligheten er som regel mye mer kompleks enn som så.

Hva vi gjør, hvordan og hvorfor

Hva vi gjør

Level² har stor erfaring med å skape arenaer der grupper får til det de vil. Vi hjelper til med å strukturere mål, tydeliggjøre roller, effektivisere informasjonsoverføring og beslutningstaking, samt lærende refleksjoner. Våre prosesser aktiverer tillit, slik at gruppene rett og slett blir mye mer effektive.

Hvorfor

Noen grupper og team fungerer dårligere enn andre og årsakene er ofte komplekse og overordnede. Det er som regel aldri enkle årsaker til at team ikke oppnår så høy produktivitet og effektivitet som man ønsker.

Hvordan

Level² samarbeider med organisasjonen din gjennom å se situasjonen dere står i fra ulike perspektiver, understøttet av moderne teori, metoder og prosessdesign. Level² leverer trening og kurs for ledere, HR og konsulenter innen gruppe, og teamutvikling.

Vi bistår også med våre egne digitale hjelpemidler:

Collaborative WorkPlace, en opplevelsesbasert digital treningssimulator.

The Group Development Questionnaire, et vitenskapelig utviklet målingsverktøy for kartlegging av gruppers samhandlingseffektivitet. Level² sertifiserer konsulenter i GDQ og er leverandør av verktøyet i Norge.
Les mer om GDQ her

Teamutvikling multiteam redigert

Implementering

Vår prosess kan omfatte:

  • Enkeltsesjoner
  • Teamtrening over tid
  • Trening av enkelte team eller flere team samtidig (Multi team development)
  • Utvikling med digital støtte

- Vi samarbeider med deg i å skape organisasjonstilpassede prosesser. Prosessenes varighet, innhold og utvikling avhenger av hva organisasjonen, teamet eller du som leder har behov for.

Enkeltsesjoner

Under en enkeltsesjon møtes vi over en halv dag, til flere dager. Her kan enten en enkelt gruppe eller flere grupper trene samtidig.

Sesjonsprosess

En sesjonsprosess består av flere enkeltsesjoner over en lengre tidsperiode. Vi møtes vanligvis 1 gang i måneden, og justerer treningen underveis ut fra resultatene fra forrige måned.


Team inngår i systemer med flere nivåer

Påvirkning 20

Våre gruppe -og teamutviklingsprosesser tydeliggjør hva som kreves av deg, sammen med hvert enkelt medlem av ditt team.

Ta kontakt med oss for å bli bedre kjent, du med oss og vi med deg og din organisasjon.

Ønsker du å bli bedre kjent med oss?

Fyll inn skjemaet, så oppnår vi kontakt og blir bedre kjent med hverandre.

Takk for at du tok kontakt. Vi ser frem til å bli bedre kjent med deg og din organisasjon.