Bright office

Om oss

Level² skaper gode utviklingsprosesser sammen med ledere, grupper og organisasjoner. Vi benytter fremtidsrettede metoder og verktøy med effekt for alle typer ledere og organisasjoner, uavhengig av størrelse og struktur.

Navnet Level² kommer fra organisasjonspsykologen Edgar Scheins forskning og teori om relasjonelle nivåer i organisasjoner. Å jobbe ut i fra Level 2 er å erkjenne kompleksiteten i egen organisasjon, og å benytte relasjonell erfaring og kunnskap for å skape effektive samarbeid.

I over 20 år har vi skapt utviklingsprosesser for ledere, grupper og organisasjoner med fokus på at alle jobber mot felles mål, deler kunnskap sjenerøst, har en lyttende og anerkjennende kommunikativ stil med fokus på lærende refleksjoner der vi skaper arenaer for effektiv kommunikasjon. Hele vårt teoretiske fundament, alle modeller, metoder og vår digitale treningssimulator understøtter disse verdiene.

Vi trener - Vi utdanner


I Level² benytter vi digitale opplevelsesbaserte treningsverktøy og måleinstrument for å fasilitere grundige utviklingsprosesser i organisasjonen din og for å øke effektivitetsnivået i grupper og team.

Vi har en unik hands-on tilnærming; vi står aldri på utsiden og observerer – vi deltar som en integrert del av av gruppen vi arbeider med, så lenge det er behov for det. På den måten skaper vi kortere vei mellom ledere og medarbeidere, og vi hjelper organisasjoner med å sette ord på utfordringer og finne løsninger sammen.

ASV Level2 Jon Erik

Jon Erik Børresen

Jon Erik er Spesialist i Organisasjonspsykologi. Han er videreutdannet innen Storgruppemetodikk samt fordypning innen teamutvikling.

Han har sertifisering og lisens for utdanning innen Group Development Questionaire. (GDQ). Børresen har blant annet jobbet med over 300 arbeids-og ledergrupper og vært leder for et EU prosjekt der han forsket på sammenhengen mellom gruppers modenhet (både leder- og arbeidsgrupper) og sykefravær. Jon Erik har jobbet som leder, og har arbeidet med ledergrupper og arbeidsgrupper på ulike nivåer i både privat og offentlig sektor og kjennetegnes ved at han virkelig involverer mennesker som jobber i organisasjoner til å forløse utfordringer og dilemmaer sammen.

ASV Level2 Egil

Egil Rasmussen

Egil har lang erfaring innen salg og bedriftsutvikling, og har jobbet mange år som leder selv. Han har erfaring fra multinasjonale selskaper.

Siden 2003 har han jobbet med utvikling og trening av mennesker med tanke på individuell innsikt i adferd og kommunikasjon. Han jobber med tilrettelegging av prosesser i organisasjoner og bedrifter. Med utgangspunkt i adferd og kommunikasjon samt erfaringsbasert utvikling, har Egil samarbeidet med menneskene bak den digitale støtten, Mebook og Teambook, for å tilpasse konseptet til norske forhold.

ASV Level2 Jorn

Jørn Martin Unneland

Jørn Martin innehar EuroPsy spesialistsertifikat i arbeid- og organisasjonspsykologi, og er godkjent for å jobbe som psykolog og organisasjonspsykolog i Europa.

Spesialistsertifikatet er en del Norsk Psykolog Forening sitt europeiske samarbeid. Gjennom som sine videreutdanninger innen organisasjonspsykologi, gruppeanalyse og psykoterapi har han innsikt i så vel gruppens dynamikk som individets dynamikk, og hvordan dette samspillet kan utvikles. Han har sertifisering og lisens for utdanning innen Group Development Questionaire, (GDQ) som brukes aktivt i arbeidet med utvikling av grupper og organisasjoner. Unneland er også siviløkonom, og har erfaring som leder- og prosjektleder på ulike nivåer. Han har lang erfaring som konsulent hvor han har jobbet med strategiprosesser, omstilling, effektivisering, teamutvikling og kartlegging/håndtering av konflikter.

Hampus Hegre Brauten

Spillteknolog, ansatt i vår R&D avdeling Level²Tech, utvikler det teknologiske grunnlaget for en interaktiv opplevelsesbasert ledertrening

Hampus har bachelor i spillteknologi og simulering. Han har erfaring fra programmering av spill, datagrafikk og systemutvikling i C++ samt Unity og Unreal Engine og er utdannet ved Høyskolen Innlandet.

Han har i tillegg hatt ansvaret for den daglige driften av motion capture-studio på Hamar Park. Operatør under innspilling og teknikker i postproduksjon, samt jobbet med prosjekter for kommersielle aktører innen blant annet AR og VR.

ASV Level2 Kristina

Kristina Kjelsberg

Regissør og dramaturg, ansatt i vår R&D avdeling Level²Tech. Arbeider med å isenesette utviklingen av den opplevelsesbaserte virtuelle ledertreningen.

Hun har fem års regi utdannelse fra Statens Teaterhøgskole (Kunsthøgskolen i Oslo) og fem års universitetsutdannelse fra NTNU med blant annet litteraturstudier. Hun jobber som regissør, er styreleder i Assitej Norge og som dramaturg ved Dramatikkens hus.

Level2tech

Level²Tech

Vår utviklingsavdeling, Level²Tech, utvikler en digital opplevelsesbasert trening for ledere. Med disse verktøyene kan ledere, grupper og organisasjoner styre sine egne utviklingsprosesser etter behov og situasjon, når de vil hvor de vil.

Følg oss

Ønsker du å bli bedre kjent med oss?

Fyll inn skjemaet, så oppnår vi kontakt og blir bedre kjent med hverandre.

Takk for at du tok kontakt. Vi ser frem til å bli bedre kjent med deg og din organisasjon.