Bright office

About us

Level² is a consultancy providing development processes for leaders, groups and organizations. We collaborate with your organisation in order to develop coaching programmes, engaging practical training, coursing and process leadership. We have many years of experience working with large international organizations, and with over 1000 groups.

We train - we educate - we certify


In Level² we utilize digital training tools to facilitate thorough development processes in your organization, and to certify the level of effectiveness in groups and teams.

We are educated specialists in facilitation and large-group methodology, and have a unique hands-on approach; we never stand and watch - we participate as a part of your group. This way we bring leaders and coworkers closer, and help your organization in deciphering challenges in order to find solutions together.

ASV Level2 Jon Erik

Jon Erik Børresen

Jon Erik er Spesialist i Organisasjonspsykolog. Han er videreutdannet innen Storgruppemetodikk samt fordypning innen teamutvikling.

Han har sertifisering og lisens for utdanning innen Group Development Questionaire. (GDQ). Børresen har blant annet jobbet med over 300 arbeids-og ledergrupper og vært leder for et EU prosjekt der han forsket på sammenhengen mellom gruppers modenhet (både leder- og arbeidsgrupper) og sykefravær. Jon Erik har jobbet som leder, og har arbeidet med ledergrupper og arbeidsgrupper på ulike nivåer i både privat og offentlig sektor og kjennetegnes ved at han virkelig involverer mennesker som jobber i organisasjoner til å forløse utfordringer og dilemmaer sammen.

ASV Level2 Jorn

Jørn Martin Unneland

Jørn Martin innehar EuroPsy spesialistsertifikat i arbeid- og organisasjonspsykologi, og er godkjent for å jobbe som psykolog og organisasjonspsykolog i Europa.

Spesialistsertifikatet er en del Norsk Psykolog Forening sitt europeiske samarbeid. Gjennom som sine videreutdanninger innen organisasjonspsykologi, gruppeanalyse og psykoterapi har han innsikt i så vel gruppens dynamikk som individets dynamikk, og hvordan dette samspillet kan utvikles. Han har sertifisering og lisens for utdanning innen Group Development Questionaire, (GDQ) som brukes aktivt i arbeidet med utvikling av grupper og organisasjoner. Unneland er også siviløkonom, og har erfaring som leder- og prosjektleder på ulike nivåer. Han har lang erfaring som konsulent hvor han har jobbet med strategiprosesser, omstilling, effektivisering, teamutvikling og kartlegging/håndtering av konflikter.

Partners

Want to be contacted?

Fill in the form and you will hear from us.

Thank you. You will hear from us as soon as possible.