Bright office

About us

Level² is a consultancy providing development processes for leaders, groups and organizations. We collaborate with your organisation in order to develop coaching programmes, engaging practical training, coursing and process leadership. We have many years of experience working with large international organizations, and with over 1000 groups.

We train - we educate - we certify


In Level² we utilize digital training tools to facilitate thorough development processes in your organization, and to certify the level of effectiveness in groups and teams.

We are educated specialists in facilitation and large-group methodology, and have a unique hands-on approach; we never stand and watch - we participate as a part of your group. This way we bring leaders and coworkers closer, and help your organization in deciphering challenges in order to find solutions together.

ASV Level2 Jon Erik

Jon Erik Børresen

Jon Erik er Spesialist i Organisasjonspsykolog. Han er videreutdannet innen Storgruppemetodikk samt fordypning innen teamutvikling.

Han har sertifisering og lisens for utdanning innen Group Development Questionaire. (GDQ). Børresen har blant annet jobbet med over 300 arbeids-og ledergrupper og vært leder for et EU prosjekt der han forsket på sammenhengen mellom gruppers modenhet (både leder- og arbeidsgrupper) og sykefravær. Jon Erik har jobbet som leder, og har arbeidet med ledergrupper og arbeidsgrupper på ulike nivåer i både privat og offentlig sektor og kjennetegnes ved at han virkelig involverer mennesker som jobber i organisasjoner til å forløse utfordringer og dilemmaer sammen.

ASV Level2 Egil

Egil Rasmussen

Egil har lang erfaring innen salg og bedriftsutvikling, og har jobbet mange år som leder selv. Han har erfaring fra multinasjonale selskaper.

Siden 2003 har han jobbet med utvikling og trening av mennesker med tanke på individuell innsikt i adferd og kommunikasjon. Han jobber med tilrettelegging av prosesser i organisasjoner og bedrifter. Med utgangspunkt i adferd og kommunikasjon samt erfaringsbasert utvikling, har Egil samarbeidet med menneskene bak den digitale støtten, Mebook og Teambook, for å tilpasse konseptet til norske forhold.

ASV Level2 Jorn

Jørn Martin Unneland

Jørn Martin innehar EuroPsy spesialistsertifikat i arbeid- og organisasjonspsykologi, og er godkjent for å jobbe som psykolog og organisasjonspsykolog i Europa.

Spesialistsertifikatet er en del Norsk Psykolog Forening sitt europeiske samarbeid. Gjennom som sine videreutdanninger innen organisasjonspsykologi, gruppeanalyse og psykoterapi har han innsikt i så vel gruppens dynamikk som individets dynamikk, og hvordan dette samspillet kan utvikles. Han har sertifisering og lisens for utdanning innen Group Development Questionaire, (GDQ) som brukes aktivt i arbeidet med utvikling av grupper og organisasjoner. Unneland er også siviløkonom, og har erfaring som leder- og prosjektleder på ulike nivåer. Han har lang erfaring som konsulent hvor han har jobbet med strategiprosesser, omstilling, effektivisering, teamutvikling og kartlegging/håndtering av konflikter.

Hampus Hegre Brauten

Spillteknolog

Hampus har en bachelor i spillteknologi og simulering. Han har erfaring fra programmering av spill, datagrafikk og systemutvikling i C++ og Unreel Engine og er utdannet ved Høyskolen Innlandet.

Han har i tillegg hatt ansvaret for den daglige driften av motion capture-studio på Hamar Park. Operatør under innspilling og teknikker i postproduksjon, samt jobbet med prosjekter for kommersielle aktører innen blant annet AR og VR.

ASV Level2 Kristina

Kristina Kjelsberg

Regissør og dramaturg

Hun har fem års regi utdannelse fra Statens Teaterhøgskole (Kunsthøgskolen i Oslo) og fem års universitetsutdannelse fra NTNU med blant annet litteraturstudier. Hun jobber som regissør, er styreleder i Assitej Norge og som dramaturg ved Dramatikkens hus.

Virtual reality

Level²Tech

In our subsidiary Level²Tech, we develop digital training tools for self sustained development. Organisations using our tools can manage their own training processes based on situational needs.

Follow us

Want to be contacted?

Fill in the form and you will hear from us.

Thank you. You will hear from us as soon as possible.