Abstract data

Personvernerklæring og cookies

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss i forbindelse med f.eks. påmelding til et av våre arrangementer eller mottak av nyhetsbrev, vil Level2 behandle personopplysninger om deg. Vår bruk er i samsvar med personopplysningsloven av 2018, og følgelig den regulering som følger av EUs personvernforordning (heretter omtalt som «GDPR»).

Informasjon som hentes inn hos oss:

Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke med deg, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a. I de tilfeller der vi ikke benytter samtykke som behandlingsgrunnlag, sender vi deg materialet i medhold av berettigede interesser, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Vi anser de berettigede interesser å være at vi kan informere om relevant informasjon og vårt arbeid, som også har interesse for deg. I tillegg gir dette oss mulighet til å generere mer kommersiell aktivitet.

Vi benytter også Messenger/Manychat for å tilby deg tilpasset innhold. Dette er en «chatbot», som enkelt sagt er et dataprogram som «svarer naturlig» i en samtale enten via tekst eller lyd. I forbindelse med denne lagrer vi: Navn, etternavn og e-postadressen (som er lagret i Facebook). Messenger-bot sender ut automatiske meldinger og responser til brukere i Facebook-feeden. Du samtykker til å motta mer innhold etter å ha sett oppslag fra denne på Facebook, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a. I praksis vil du bli satt på en liste over personer som ønsker et bestemt innhold. Når du melder deg ut blir du automatisk slettet, noe du kan lese om her.

Når du melder deg på et av våre arrangementer: Navn, firma, e-postadresse og fakturainformasjon. Vi registrerer og bruker opplysningene f.eks. til å sende ut bekreftelse på din påmelding, påminnelser og informasjon i etterkant. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av berettigede interesser, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Vi har en interesse av å få oversikt over påmeldte for å kunne planlegge og legge bedre til rette for våre arrangementer.

Besvare henvendelser som kommer inn til oss: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi behandler personopplysninger på grunnlag av samtykke som kreves etter ekomloven § 2-7b, og en interesseavveining, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi bruker også statistisk data gjennom Google Analytics for å se hva brukerne våre er opptatt av og hvordan sidene brukes, slik at vi kan satse på relevant og populært innhold, samt forenkle sidene mest mulig.

Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Du samtykker til bruken av cookies gjennom innstillinger i din nettleser, og kan avslå disse ved å endre innstillingene.

I den grad vi bruker bilder av deg på nettsiden, vil bildebruken være forankret også i ett av grunnlagene som følger av åndsverkloven § 104. Dvs. at vi enten har samtykke, eller ett av følgende grunnlag:

a) avbildningen har aktuell og allmenn interesse

b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet

c) bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse

d) bildet brukes som omhandlet i åndsverkloven § 33 andre ledd eller § 37 tredje ledd.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Level2 bruker Webhuset AS som databehandler til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Vi har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS området.

Informasjonskapsler (cookies) og web-analyse

De fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dette for å bedre brukeropplevelsen. En cookie er en tekstfil som, ved besøk på et nettsted, legges i din nettlesers minne. Level2s nettsted bruker cookies. Dersom du ikke ønsker dette, kan du enten endre nettleserens innstillinger slik at cookies fra Level2.no ikke aksepteres. Det kan imidlertid føre til at nettstedet ikke fungerer optimalt.

Du må samtykke til bruk av personopplysninger (ekomloven § 2-7b). Samtykke gis ved at forhåndsinnstillingene på din nettleser aksepterer informasjonskapsler. Dersom du ikke ønsker at nettsiden skal lagre informasjonskapsler, kan du endre innstillingene i nettleseren din. Se nærmere om dette ved å klikke deg inn her.

I utgangspunktet blir IP-adresser lagret på en slik måte at det ikke registreres personopplysninger. I den grad vi behandler personopplysninger gjennom bruk av informasjonskapsler, er det rettslige grunnlaget berettigede interesser (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f). Level2s berettigede interesse er å optimalisere vår nettside og tjenester for øvrig, samt få nettsiden til å fungere og være brukertilpasset.

Craft CMS

Level2.no er bygd på publiseringsløsningen Craft CMS. Systemet setter ulike cookies for å styre hvordan innhold vises, og for å holde rede på de ulike besøkende. Craft CMS setter følgende cookies:

Craft_Csrf_<Token, CraftSessionId

Crafts standard informasjonskapsler samler ikke inn personlig eller sensitiv informasjon. Crafts standard informasjonskapsler samler ikke IP-adresser. Informasjonen de lagrer blir ikke sendt til Pixel & Tonic eller noen tredjepart.

Les mer om Publiseringsverktøyet Craft CMS plasserer ulike cookies for å gjøre det lettere for innholds-administratorer å bruke nettsiden, samt av sikkerhetshensyn. Les mer her:https://craftcms.com/support/how-does-craft-use-cookies

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics for å hente ut generell statistikk om hvordan nettstedet brukes slik at vi kan forbedre innholdet vårt. IP-adressen din blir automatisk anonymisert, slik at statistikken ikke kan spores tilbake til deg som enkeltperson. Følgende cookies settes av Google Analytics: _utma - _utmb - _utmz –

Dette er tredjeparts-cookies fra Google Analytics. Disse gir oss informasjon om hvordan nettstedet brukes (statistikk).

Du kan lese mer om Google Analytics her.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke, og vi ikke har annet grunnlag for videre behandling. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets temaside om rettigheter ved å trykke her.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss via e-post til post@level2.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss via e-post til post@level2.no. Vi kommer da til å slette opplysningene uten ugrunnet opphold, med mindre vi har et annet rettslig grunnlag for videre behandling.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, setter vi pris på at du tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi vil forsøke å etterkomme dine påpekninger så godt det lar seg gjøre, og i den grad vi mener det er rimelig ut fra aktuelle lovbestemmelser.

Du kan for øvrig også klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Level2 Kontaktinformasjonen til level2 er:

Adresse: Grønnegata 83, 2317 Hamar

E-post: post@level2.no

Telefon: 415 61 540

Organisasjonsnr.: 914 868 912

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Egil Rasmussen egil@level2.no tlf. 415 61 540

Ønsker du å bli bedre kjent med oss?

Fyll inn skjemaet, så oppnår vi kontakt og blir bedre kjent med hverandre.

Takk for at du tok kontakt. Vi ser frem til å bli bedre kjent med deg og din organisasjon.